Szolgáltatásaim 

| |

Magánembereknek

Amikor először találkoztam a coaching kifejezéssel, lelkes izgalom vett rajtam erőt. Addig ugyanis identitás-zavarral küszködve nehezen tudtam megfogalmazni egy szóban: tulajdonképpen, mit is csinálok én. Hívtam ilyen-olyan egyéni fejlesztésnek, erőforrás-feltárásnak, problémamegoldó folyamatnak, de egyik sem fejezte ki, amit egy ilyen – valljuk be őszintén – semmitmondó szó: a coaching takar. Éppen a semmitmondásában van a lényeg! Mert attól még, hogy nem hívom Kassaiévakócsingnak, tartalommal már én töltöm meg. Vagyis csak a coach részét. Merthogy magát a coachingot már ketten fogjuk meghatározni: Te meg én. Együttműködésünkhöz én a szaktudásommal, maximális odafordulásommal, elfogadásommal, Te pedig – ha rászolgálok – a bizalmaddal, őszinteségeddel, változási hajlandóságoddal járulsz hozzá. Aztán ebből a szinergiából létrejön valami. Ha jól csináljuk 1 + 1 több lesz, mint 2: felismerések, sikerek, elért célok, hétköznapi csodák, pozitív változások!

Szóval, hálás vagyok az amerikaiaknak, hogy kellő lazasággal kialakítottak egy tág fogalmat, így megadták nekem a módszertani szabadságot! Hálás vagyok oktatóimnak, akik kellő precizitással kidolgozták azokat a kitűnő módszereket, amelyeket szabadon használhatok! Hálás vagyok magamnak azért a bátorságért, kitartásért, amelynek eredményeképpen végtelenül színes szakmai és magánéleti tapasztalattal, tudással rendelkezem! Hálás vagyok coach kollégáimnak, akik támogattak önismereti utamon és problémáim megoldásában.

De a leghálásabb a klienseimnek vagyok, akik megajándékoztak bizalmukkal, mert csak így jöhettek létre azok a csodás sikerek, amelyeket az elmúlt években közös erővel elértünk!

No meg hálás lennék, ha a problémáiddal megkeresnél, mert – többek között – ezért és ebből élek :)

Módszereimről hosszasan vallok coaching filozófiámban, szakmai életutamról pedig a bemutatkozómban olvashatsz bővebben.

Vállalatoknak

Meggyőződésemmé vált, hogy a jelenleg is zajló gazdasági, társadalmi válság-folyamatok gyökeresen megváltoztatták a jövő tervezésének módját is. Sorban dőlnek meg azok az elméletek, amelyek a szervezetek könnyebb alkalmazkodása miatt algoritmizálni, kiszámíthatóvá kívánták tenni a környezeti hatások lehetséges kimenetelét.

Éppen ezért a szervezetek hosszú távú prosperitását azok az értékteremtő vezetők, munkatársak tudják majd fenntartani, akik képesek gyorsan és hatékonyan reagálni az állandóan változó kihívásokra, úgy hogy közben megőrzik testi, lelki és szellemi egészségüket.

Tapasztalataim szerint a kognitív szinten ható ismeretek átadása, és a kívánt viselkedésminták formális begyakoroltatása csak rövid távú változást eredményez a résztvevők magatartásában. Ezért sem a tréning, sem a coaching nem szűkíthető le csupán tudásközvetítésre és készségfejlesztésre.

Gyakorlatilag nincs valódi készségfejlesztés személyiségfejlesztés nélkül! E felismerésem eredményeképpen az általam összeállított tréningprogramokban fókuszomat a szervezet szintjéről az egyén szintjére irányítottam, coaching-folyamataim során pedig partnereimmel holisztikus szemléletmóddal foglalkozom, azaz nem választjuk ketté a magán- és a hivatali életét.

Módszereim lehetővé teszik, hogy klienseim valódi, mélyebb szinten született felismeréseiket saját erőforrásaik, önreflexiós képességük segítségével tudatosítsák. Majd a pozitív változásokat hozó új viselkedésmintákat egyéniségüknek megfelelően beépítsék a mindennapjaikba.

Hogy ezek az egyéni szintű változások a szervezet szempontjából is a legoptimálisabb elmozdulásokat eredményezzék, ezért a fejlesztési folyamat megtervezésében és a leghatékonyabb módszer kiválasztásában szorosan együttműködöm megrendelőimmel. E tevékenységem során nem csupán szervezetfejlesztői tapasztalataimat használom fel, hanem a rendszeres továbbképzéseken elsajátított, szakmai fórumokon megismert legkorszerűbb, jelentős sikerekkel kecsegtető koncepciókat is.

Súlyponti területeim:

  • korszerű, hatékony, szituatív vezetés,
  • változás- és stresszkezelés,
  • önismeret,
  • hatékony kommunikáció, együttműködés, érdekérvényesítés,
  • magán- és hivatali élet egyensúlya,
  • erőforrás-feltárás,
  • self-branding.

Vezetőknek

A mai gazdasági környezetben az egyetlen állandó faktor: a folyamatos, egyre gyorsabb ütemű változás. A kiszámíthatatlan jövő és a különféle értékrenddel rendelkező generációk együttműködése újfajta készségeket, stratégiaalkotási módot és vezetői magatartást kíván.

Egy hatékony vezető nem csupán jól és gyorsan reagál a folyamatos kihívásokra, hanem proaktív módon indukálja is ezeket. Azaz nem megkeresi, hanem megteremti a maga helyét a gazdasági-társadalmi életben. Ehhez viszont már nem elegendőek a kognitív kompetenciák, hanem szükség van a kevésbé megfogható intuitív készségekre, valamint nagyfokú önismeretre, belső stabilitásra is. Fejlesztési folyamataim során leginkább e területeken tudunk előrelépni üzleti partnereimmel.

A coaching kitűnő módszer, ha elakadások jelentkeznek valakinek az életében. Ám még hatékonyabb, ha már a problémák megjelenése előtt kezdünk bele az önfejlesztésbe. Ilyenkor reálisabban tudjuk felmérni saját erősségeinket, gyengeségeinket, könnyebben találunk rá mozgósítható erőforrásainkra, nagyobb lendülettel kezdhetünk új, előrevivő szokások kialakításába.

Éppen ezért arra biztatom mindazon vezetőket, akik helyzeti előnyre kívánnak szert tenni ebben a nagyfokú versenyhelyzetben, hogy vegyék igénybe támogató szakemberek szolgáltatásait.

Coaching-filozófiámról kapcsolódó blogbejegyzésemben olvashat bővebben.
Eszköztáramról bővebben a magamról menüpont alatt olvashat.

Lépjen kapcsolatba velem

Kérdéseire írásban is szívesen válaszolok, ám, ha bővebben érdeklik szolgáltatásaim, és megadja telefonszámát, akkor visszahívom.

Kassai Éva

Név:

E-mail:

Weboldal:

Üzenet: